Länkar

Lagen om sotning och brandskyddskontroll

 http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20030778.htm

Förordningen om sotning och brandskyddskontroll

 http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20030789.htm

Kinda kommun

 www.kinda.se/

Ydre kommun

http://www.ydre.se/

Skorstensfejarmästarnas riksförbund

http://www.skorstensfejare.se/

Den smarta värmefläkten

www.ecofan.se

Andra länkar som kinda sotning rekomenderar

http://bockshult.education/index.html